fbpx
thumimage

Zdobądź punkty premium

System premiowy!

Od września 2021 roku Szkoła Tańca Pasjonat wprowadza zupełnie nowy system premiowy dla uczestników zajęć. System premiowy polegać będzie na przyznawaniu punktów każdemu uczestnikowi zajęć za płatności dokonane w terminie do 5 dnia każdego miesiąca lub w ciągu 7 dni od momentu zapisania się na zajęcia/kursy/usługi świadczone przez Szkołę Tańca Pasjonat w dany miesiącu, dokonane w pełnej kwocie*.
Każdego 2 dnia miesiąca kalendarzowego Szkoła Tańca Pasjonat wyśle do uczestników przypomnienie o dokonaniu płatności, tak aby każdy kto chciałby skorzystać z możliwości uczestnictwa w „systemie premiowym” zdążył zrobić wpłatę w wyznaczonym czasie.

*pełna kwota – opłata naliczona przez Szkołę Tańca Pasjonat za zajęcia/kurs/usługę, widniejąca w systemie ActiveNow

Jak to działa?

Przekład 1:

Jeśli uczestnik zapisał się na zajęcia 15 września (w dniu rozpoczęcia zajęć).

Do 22 września (7 dni) powinien dokonać wpłaty 100% naliczonej opłaty. W przypadku grup dziecięcych
i młodzieżowych należy również wydrukować i podpisać stosowną umowę ze Szkołą Tańca Pasjonat
(wzór dostępny na stronie www.pasjonat-taniec.pl/zapisy. Umowę przekazujemy bezpośrednio instruktorowi/trenerowi lub pracownikowi Szkoły Tańca Pasjonat.

Przekład 2:

Jeśli uczestnik zapisał się na kurs tańca (dorośli) 15 września (pierwsze zajęcia 20 września).

Do 22 września (7 dni od dnia zapisu) powinien dokonać wpłaty 100% naliczonej opłaty. W przypadku wcześniejszego opłacenia zaliczki podczas rejestracji, uczestnik dopłaca różnicę do pełnej kwoty naliczonej opłaty za zajęcia/kurs/usługę.

Przykład 3:

Uczestnik jest już zapisany, ma podpisaną umowę i kontynuuje naukę tańca w kolejnym miesiącu rozliczeniowym. Do 5 dnia danego miesiąca rozliczeniowego dokonuje pełnej opłaty za zajęcia na które jest zapisany.

Sposób przyznawania i naliczania punktów premium

Uczestnikowi, który spełnił wyżej wymienione warunki, najdalej na koniec miesiąca rozliczeniowego (28-30 dzień miesiąca rozliczeniowego), zostaną naliczone punkty premiowe w zależności od dokonanej opłaty w pełnej kwocie według przelicznika: wydane 10 zł = 1 pkt.

Przykład 4:

Uczestnik brał udział w zajęciach w których miesięczna naliczona opłata wynosi 140 zł i dokonał wpłaty na konto w wyznaczonym terminie (do 5 dnia miesiąca rozliczeniowego). Na koniec miesiąca otrzyma 14 punktów premiowych.

Przykład 5:

Uczestnik brał udział w zajęciach w których miesięczna naliczona opłata wynosi 140 zł i dokonał wpłaty na konto w wyznaczonym terminie (do 5 dnia miesiąca rozliczeniowego) ale w niepełnej naliczonej kwocie np. 100 zł. Na koniec miesiąca otrzyma 0 punktów premiowych nawet jeśli dopłaci różnicę po 5 dniu miesiąca.

Kiedy punkty premium mogą zostać anulowane?

Anulowanie punktów premium nastąpi w momencie pomniejszenia, anulowania lub zwrotu płatności za zajęcia/kurs/usługę. Przy czym anulowane są tylko punkty za płatność której dotyczyło pomniejszenie, anulowanie lub zwrot opłaty. 

Jak długo mogę skorzystać z uzbieranych punktów?

W przypadku kursów tańca dla dorosłych w grupach lub solo oraz lekcji indywidualnych, naliczone punkty można wykorzystać przy rozliczaniu opłaty za kolejny kurs lub lekcje indywidualne. Przy czym ważność punktów premium wygasa po 12 miesiącach od opłacenia zajęć/kursu/usług oferowanych przez Szkołę Tańca Pasjonat.

W przypadku zajęć grupowych dla dzieci i młodzieży, punkty należy wykorzystać do ostatniego miesiąca rozliczeniowego, w którym uczestnik bierze udział w zajęciach prowadzonych przez Szkołę Tańca Pasjonat na podstawie zawartej umowy na dany rok szkolny. Oznacza to, że punkty premiowe tracą swoją ważność w ciągu 30 dni od dnia złożenia rezygnacji.

Przykład 6

Uczestnik brał udział w zajęciach przez 9 miesięcy dokonując opłat zawsze do 5 dnia miesiąca rozliczeniowego. Opłata za zajęcia wynosiła 100 zł miesięcznie.

9 miesięcy x 100 zł = 900 zł (90 punktów)
90 punktów = 90 zł
Opłata za ostatni miesiąc rozliczeniowy wyniesie 10 zł.

Przykład 7

Uczestnik brał udział w zajęciach przez 5 miesięcy dokonując opłat zawsze do 5 dnia miesiąca rozliczeniowego. Chce zakończyć naukę przed końcem umowy (koniec roku szkolnego). Opłata za zajęcia wynosiła 100 zł miesięcznie.

5 miesięcy x 100 zł = 500 zł (50 punktów)
50 punktów = 50 zł
Opłata za ostatni miesiąc rozliczeniowy wyniesie 50 zł.

Czy mogę przekazać swoje punkty innej osobie?

Punkty premium przyznawane są imiennie dotyczą konkretnego konta w systemie Activenow. Oznacza to iż nie można przekazywać zebranych przez siebie punktów osobom trzecim. Wyjątkiem jest sytuacja rodzic – dziecko, gdzie wszystkie osoby mają powiązane ze sobą konta w systemie Activenow. W tym przypadku możliwe będzie przekazanie punktów przyznanych np. mamie na rzecz dziecka.

Uwaga!

Zgodnie z umową, ostatnim miesiącem rozliczeniowym w przypadku rezygnacji z zajęć przed końcem umowy, jest kolejny miesiąc po miesiącu w którym dokonano pisemnego zgłoszenia rezygnacji. Wzór dostępny na stronie www.pasjonat-taniec.pl/rezygnacja. Zapis ten oznacza iż uczestnik, który dokonał pisemnej rezygnacji np. w miesiącu lutym, zobowiązany jest dokonać opłaty również za kolejny miesiąc. Nie ma tu znaczenia, czy w tym wypadku rezygnacja została złożona 1 lutego czy 20 lutego.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial