Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE poniżej przekazuję następujące informacje:

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORAAdministratorem danych osobowych jest firma Pasjonat Rafał Karbowiak z siedzibą w Sochaczewie przy ul. Trojanowskiej 72, 96-500 Sochaczew, NIP: 5262398710, zwana dalej ST Pasjonat do której przyjęto zgłoszenie do wzięcia udziału w zajęciach oraz firma ActivNow, która dostarcza ST Pasjonat oprogramowania do zdalnego zarządzania zajęciami, zapisami i opłatami, a z którą ST Pasjonat zawarł umowę o współpracę.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORAZ administratorem danych można skontaktować się poprzez adres mailowy podany na stronie internetowej ST Pasjonat, do której zostało skierowane zgłoszenie do uczestnictwa
w zajęciach lub została podpisana umowa.
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCHZ Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w szczególności w zakresie korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez adres mailowy inspektora podany na stronie internetowej ST Pasjonat lub na umowie.
CELE PRZETWARZANIAPani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zawierania umów, realizacji usług oferowanych przez ST Pasjonat, przez administratora danych osobowych, a także w celach merketingowych oraz w celu umożliwienia komunikacji
z Klientem przy wykorzystaniu informacji podanych w formularzu rejestracji lub na umowie Członkowskiej. Dane są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.)
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCHPani/Pana dane będą przechowywane od dnia zgłoszenia lub podpisania umowy do 12 miesięcy po zakończeniu zajęć w których brał/a Pan/Pani udział lub do wycofania zgody na przetwarzanie danych. Ponadto będą przetwarzane w okresie przewidzianym dla archiwizacji dokumentów firmowych.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCHPrzysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pana/Pani danych oraz prawo żądania ich sprostowania, sprzeciwu, ich usunięcia po upływie wskazanych oresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGOPrzysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest: Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych
Adres: ul. Stawki 2 00-193 Warszawa Tel. 22 531 03 00
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCHPadanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie jest warunkiem uczestnictwa w zajęciach oferowanych przez ST Pasjonat
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial