UKTS PASJONAT

INFORMACJE DLA ZAWODNIKÓW

Składkę klubową 70 zł wpłacamy za cały rok z góry
na konto UKTS Pasjonat (do końca października):

UCZNIOWSKI KLUB TAŃCA SPORTOWEGO PASJONAT
Numer rachunku: 35 9283 0006 0009 3972 2000 0020

Tytułem : składka członkowska za rok… imię i nazwisko – dziecka


Licencję za rywalizację taneczną wpłacamy na konto UKTS Pasjonat
(do końca października):

UCZNIOWSKI KLUB TAŃCA SPORTOWEGO PASJONAT
Numer rachunku: 35 9283 0006 0009 3972 2000 0020

Tytułem : licencja za rok… imię i nazwisko – dziecka

Brak opłaconej składki skutkuje zawieszeniem zawodnika w możliwości brania udziału w rywalizacji sportowej Federacji Tańca Sportowego oraz Mazowieckiego Związku Tańca Sportowego

Wysokość opłat licencyjnych dla poszczególnych klas tanecznych zgodnie z cennikiem FTS i MZTS

Klasa H – 0 zł (za rok)
Klasa G – 30 zł (za rok)

Klasa F – 50 zł (za rok)
klasa E-C – 100 zł (za rok)

Udostępnij